Vznik a vývoj hnutí Anonymní alkoholici

 

Jestliže máme mluvit o historii AA, musíme vzít v úvahu fakt, že existuje mnoho událostí a vlivů, v jejichž důsledku vzniklo hnutí AA, tak jak ho známe.

Jedním z nejdůležitějších faktorů byl – Roland Hazard, bohatý americký průmyslník z Rhode Islandu, se v roce 1931 po mnoha pokusech přestat pít, stal pacientem Dr. Carla Gustava Junga. Roland nejprve kontaktoval Zikmunda Freuda, ale ten ho nemohl pro nemoc přijmout. Poté se chtěl setkat s Alfredem Adlerem, dalším z předních světových psychiatrů. Ten ho však rovněž nemohl přijmout. Roland tak končí u Freudova někdejšího přítele Carla Junga. Naštěstí pro nás. Ani Freud ani Adler by nikdy neřekli Rolandovi to, co mu sdělil Jung. Jung pracoval s Rolandem asi rok. Ten se však po návratu domů zvovu opil. Jung, při opětovném setkání sděluje Rolandovi, že udělal chybu při stanovení jeho diagnózy. Označil ho za chronického alkoholika. Tento typ alkoholika se mu nikdy nepodařilo vyléčit z jeho posedlosti, až na výjimky. Tyto výjimky tvořili ti, kteří měli důležitou duchovní zkušenost.

Takže Roland byl léčený, propuštěný a šel hledat duchovní řešení, o kterém mu řekl C. Jung, známé jako Oxfordské skupiny. Oxfordské skupiny je náboženské bratrstvo, které působilo v USA v první polovině 20.století pod vedením Franka Buchmana. Mezi základní principy tohoto společenství patřily: 1) skupinová zpověď, 2)duchovní vedení, 3)změna či konverze(obrácení se),4)očištění = praktická náprava. Tyto principy jsou dodnes obsaženy ve Dvanácti krocích AA.

Na Jaře 1934 pobývá Roland Hazard ve Vermountu s párem členů Oxfordské skupiny Cebrou Graves a Shepem Cornellem. Otcem Cebry byl soudce. Roland se dozveděl o chlapíkovi Ebby Thatcherovi, který byl šest měsíců léčen ve státní nemocnici, a hrozilo mu vězení pro jeho pití. Roland přichází za soudcem Gravesem a přesvědčí ho, aby mu přenechal hříšníka na starost. Ebby T. se přesouvá do New Yorku a koncem listopadu se dozvídá o problémech pití svého starého přítele Billa W. a telefonem si s ním domlouvá schůzku…

 Roland Hazard

Dr. Carl Gustaf Jung

Bill W. a Ebby T.

 

Průběžně doplňujeme další informace...